Goed nieuws! Zakelijk glasvezel voor bedrijventerreinen IJsselstein

Begin voorbereidingen glasvezelnetwerk, start graafwerkzaamheden deze zomer

Het is gelukt! De bedrijventerreinen Lagedijk, Paardenveld, Over Oudland & De Corridor krijgen een hypermodern glasvezelnetwerk. CAIW heeft in samenwerking met ICT-specialisten Terberg IP Products & Solutions en BeConnected voldoende aanmeldingen ontvangen. Hierdoor starten we met de werkzaamheden om de deelnemende bedrijven te voorzien van een glasvezelaansluiting en de zakelijke dienstverlening van Infopact.

Minimaal 30 procent van de bedrijven moest zich aanmelden voor 31 maart bij Terberg of BeConnected. In de laatste weken zijn nog veel bedrijven bezocht en is in samenwerking met de ondernemersvereniging VIHIJ extra aandacht gegeven aan de noodzaak van een digitale infrastructuur op het bedrijventerrein.

Kogel door de kerk!
Door de succesvolle glasvezelcampagne starten we met de voorbereidingen voor de graafwerkzaamheden, waarbij eerst de hoofdaansluiting wordt gemaakt en vervolgens daarop de bedrijfspanden worden aangesloten. Bedrijven krijgen vooraf per post informatie over de graafwerkzaamheden en wanneer hun bedrijfspand wordt aangesloten. We verwachten dat in november alle deelnemende bedrijven aangesloten zijn en gebruik maken van de zakelijke glasvezeldiensten van Infopact.

Inschrijving loopt door
Bedrijven die alsnog een glasvezelaansluiting willen, kunnen zich nog aanmelden.  Bij voorkeur voordat de graafwerkzaamheden starten, zodat we de aansluitingen direct mee kunnen nemen in de planning. De exacte planning wordt binnenkort gecommuniceerd middels een brief en via deze website.